sfinks62

11 tekstów – auto­rem jest sfin­ks62.

Py­taj­my , do­ciekaj­my - bo nic nie jest de­fini­tyw­ne . 

aforyzm
zebrał 81 fiszek • 6 grudnia 2010, 09:32

Des­pe­rac­ka wal­ka ludzi ,o przet­rwa­nie w tych gro­tes­ko­wych cza­sach - to kaj­da­ny dzierżone przez ,śmiejących się w twarz ,ob­rzyd­li­wie narzar­tych bu­fonów . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 grudnia 2010, 09:44

Tyl­ko uwol­niona dusza ,od ciężaru ciała - jest praw­dziwą wol­nością . 

myśl
zebrała 18 fiszek • 2 grudnia 2010, 11:19

Tyl­ko sznur uwol­ni szyb­ko - ciężar otaczający duszę . 

myśl
zebrała 20 fiszek • 30 listopada 2010, 12:37

Człowiek - jak nie dos­ta­nie so­lid­na sztachetą po grzbiecie - nie poz­na bólu . 

myśl
zebrała 14 fiszek • 3 listopada 2010, 12:32

Bóg stworzył świat dla ludzi. Tym cza­sem... ludzie - a nie Bóg chcą władać światem . 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 października 2010, 10:18

Kto się boi śmier­ci ... ,ten nie poz­nał życia . 

myśl
zebrała 32 fiszki • 30 października 2010, 20:32

Święte słowa ! , "nie ota­ke pol­ske wal­czyłem" . 

myśl
zebrała 28 fiszek • 29 października 2010, 14:14

Znie­czu­lica ludzka rozpływa się jak - la­wa z roz­budzo­nego wul­ka­nu sa­mouwiel­bienia ludzi bez­tros­kich o wa­pien­nych mózgach . 

myśl
zebrała 20 fiszek • 26 października 2010, 08:57

Jesień życia

Oto już je­sień i po­ra umierać
Pożółkłe liście wiatr strąca i miecie
Drżące gałęzie do na­ga obdziera
Chur gdzie sto ptaków mod­liło się w lecie
Ja jes­tem zmie­rzchem dnia
Który się skłania ku zacho­dowi i w ciemności [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 października 2010, 14:29

sfinks62

Wierzę - tylko dla tego żyję !.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sfinks62

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność